Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia

Cesta

Modalidad: 
Presencial
Fecha: 
Lunes, Mayo 9, 2022
En exposición pública para envío de sugerencias hasta el día 06/06/2022: