Deputación da Coruña

Cesta

A Demarcación de Galicia ven sendo beneficiaria, nos últimos anos, do programa de subvencións da Deputación da Coruña para actividades (FOENAA) e investimentos (FOENIA) de promoción económica.

Con esta achega, puidéronse organizar algúns dos Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos de Galicia, así como mellorar o equipamento da aula de formación e da sede da Demarcación. 

Así, coa subvención concedida no ano 2019 mellorouse a aula de formación, adquirindo novas mesas e cadeiras, unha pantalla de proxección, un novo equipo informático e un sistema de microfonía:

 

No ano 2020, cunha subvención FOENAA, organizouse a xornada sobre  Intervencións dende a enxeñería na conservación e recuperación dos Camiños de Santiago en Galicia, na Coruña, con participación de profesionais e expertos de diversos organismos e institucións.


 
 
 

No ano 2022, a Demarcación puido mellorar o seu equipamento de imaxe e son e o seu mobiliario, para poder desenvolver mellor os actos convocados na súa sede, tanto para seguimento presencial como on line.