Deputación da Coruña

Cesta

A Demarcación de Galicia ven sendo beneficiaria, nos últimos anos, do programa de subvencións da Deputación da Coruña para actividades (FOENAA) e investimentos (FOENIA) de promoción económica.

Con esta achega, puidéronse organizar algúns dos Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos de Galicia, así como mellorar o equipamento da aula de formación e da sede da Demarcación. 

 
A inversión mais recente corresponde ao programa FOENIA (Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica), na súa convocatoria 2023 e supuxo as seguintes actuacións:
 
Novo rótulo de fachada, que substitúe ao antigo, xa moi deteriorado. Aproveitando este cambio, o novo cartel é bilingüe.
 
Instalación de tarima para a celebración de xornadas, cursos ou reunións, que mellora a visibilidade tanto dos asistentes coma dos relatores e remata a mellora da sala, xa iniciada coas novas cadeiras, mesas e atril, tamén equipadas cunha subvención da Deputación da Coruña.
Instalación dun novo toldo mecanizado, sobre o que se pode proxectar, e mecanización dos dous toldos existentes. Deste xeito conséguese unha nova superficie de proxección e, ademais, mellórase a utilización dos toldos, tanto dos actuais como do novo.
Instalación dunha mampara practicable na zona de administración, que permite o seu peche total, minimizando así a perda de calor e cun deseño adaptadao ás instalacións
 
E para completar as inversións correspondentes ao ano 2024, mercouse un ordenador portátil, con características axeitadas para o uso por parte dos relatores e adaptado ao equipamento de imaxe e son dos que se dispón.
 
 

No ano 2022, a Demarcación puido mellorar o seu equipamento de imaxe e son e o seu mobiliario, para poder desenvolver mellor os actos convocados na súa sede, tanto para seguimento presencial como on line.

 

No ano 2020, cunha subvención FOENAA, organizouse a xornada sobre  Intervencións dende a enxeñería na conservación e recuperación dos Camiños de Santiago en Galicia, na Coruña, con participación de profesionais e expertos de diversos organismos e institucións.


 
 
 
Coa subvención concedida no ano 2019 mellorouse a aula de formación, adquirindo novas mesas e cadeiras, unha pantalla de proxección, un novo equipo informático e un sistema de microfonía: