Comisiones

Cesta

Estimado/a compañeiro/a,

A Xunta Reitora, seguindo o Regulamento da Demarcación de Galicia, vai canalizar a participación dos colexiados a través de comisións específicas, que estarán presididas por diferentes membros da propia Xunta. Deste xeito, garántese unha boa comunicación entre as comisións e o órgano reitor do Colexio.

As Comisións son as encargadas de tratar temas da súa respectiva competencia, ben de oficio, ben a proposta ou por encarga da Xunta Reitora. Pretenden ser unha canle de participación/achega dos colexiados que así o desexen. Máis abaixo encontrarás a relación de Comisións que se aprobaron en Xunta Reitora, xunto cos seus Presidentes.

Por iso, se queres achegar de forma activa ao Colexio, ben por interese nalgún tema específico, ben por experiencia/coñecementos dalgunha materia en concreto, anímote a formar parte destes órganos de participación.

Nese caso, podes solicitalo dirixindo un correo ao secretario (09frc@ciccp.es), indicando en que comisións desexas integrarte. Este trasladará a súa petición á Xunta Reitora.

Recibe un cordial saúdo

Ricardo Babío Arcay
Decano

Comisións da Demarcación de Galicia:

Comisión: Presidente:
Ordenación do Territorio e Urbanismo Antonio Fontenla Pidrahita
Fomento de Visado e Financiación Antonio López Blanco
Formación Carlota Pita Pita
Actividades Sociais Carlota Pita Pita
Medio Ambiente Francisco Alonso Fernández
Transportes Gerardo Pallares Sánchez
Cultura e Patrimonio Juan José Vázquez Cerreda
Novos M.ª Isabel Marta Vázquez
Proxectos e Obras Mari Luz Rivas
Comunicación Miguel Ángel Núñez Casamayor
Emprego Olga Souto Romero