Exámenes de ediciones anteriores

Cesta

2008Tribunal do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A ,escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Cuestionario (acceso libre)  ver aquí        solucións

2009Tribunal do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A ,escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Suposto práctico nº1  ver aquí

2009Tribunal do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A ,escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Suposto práctico nº2  ver aquí

2008Tribunal do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, grupo A ,escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos Cuestionario (promoción interna) ver aquí   solucións

2012 Proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia (subgrupo A1), escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Cuestionario (promoción interna) ver aquí   solucións

2012 Proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia (subgrupo A1), escala de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Cuestionario (acceso libre) ver aquí   solucións