Cesta

 
 
 
Gala   Gala
     
Coñecer a enxeñería   Gala
     
 
Opcións de patrocino e colaboración: Información a través do correo 09frc@ciccp.es ou do teléfono 981248355
Secretaría dos Encontros:
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Praza da Milagrosa, núm. 2, baixo
15008 A Coruña (España). Tel.: 981248355 Fax: 981248645