Xornada técnica: O papel da enxeñería na reducción dos riscos de inundación

Martes, 19 Noviembre 2019
Etiquetas: 
Noticia
O PAPEL DA ENXEÑERÍA NA REDUCIÓN DOS RISCOS DE INUNDACIÓN
Implementación de medidas nos concellos de Galicia-Costa
DIRECTIVA DE INUNDABLES 
Directiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, sobre a avaliación e xestión de riscos de inundación
 
Data: 19/11/2019     Horario: de 10:00 h a 14:00 h
Lugar: Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, n.º 107, Santiago de Compostela
Coordinador da xornada: Jerónimo Puertas Agudo, catedrático de Enxeñería Hidráulica da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da Coruña
 
PROGRAMA DA XORNADA
10:00 h – 10:15 h. Recepción de asistentes
10:15 h – 10:45 h. Apertura
Ethel Vázquez Mourelle. Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade. Xunta de Galicia
Enrique Urcola Fernández-Miranda, Decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia
10:45 h – 11:30 h. A Directiva de Inundables. Os plans de xestión de risco de inundación. Planificación hidrolóxica Augas de Galicia
Gonzalo Mosqueira Martínez. Xerente de Augas de Galicia. Xunta de Galicia
Belén Quinteiro Seoane. Xefa de Planificación e Programación Hidrolóxica de Augas de Galicia
11:30 h – 12:00 h. Medidas de prevención: Usos permitidos e prohibidos en zonas inundables. DPH Augas de Galicia. A repercusión no deseño de distintos tipos de proxectos.
Mª Carmen Beneyto González-Baylín. Xefa da Área de Autorizacións e Concesións. Subdirección xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de Augas de Galicia
12:00 h. – 12:30 h Pausa –café nas instalacións do MUPEGA
12:30 h – 13:10 h. Usos en zona inundable. Medidas de preparación: sistemas de alerta temperá.
Luis Cea Gómez. Profesor titular de ETSICCP da Coruña
Belén Quinteiro Seoane. Xefa de Planificación e Programación Hidrolóxica de Augas de Galicia
13:10 h – 13:40 h. Medidas de protección e recuperación. Intervención de Protección Civil
Nuria Padín Quintanal Xefa do Servizo de Análise e Prevención de Riscos. Subdirección Xeral de Planificación e Protección Civil
13:40 h – 14:00 h. Debate e conclusións
14:00 h – 14:15 h. Clausura
Teresa Gutiérrez López. Directora de Augas de Galicia
Enrique Urcola Fernández-Miranda, Decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia