Premio San Telmo

Cesta

IV Encontros. Gala de enxeñería

Imagen encontros
Medalla
 
Insignia  
Sello
 
 
Gala colexial de entrega de medallas ao Mérito Colexial
 
No seu transcurso, entregaranse as Medallas ao Mérito Colexial de Galicia, recibirase oficilamente no Colexio aos novos colexiados da Demarcación de Galicia, e entrgaranse as insignias conmemoriativas, aos colexiados que cumpran 25 anos de profesión.
Durante a sesión, poderase disfrutar de vídeos sobre a enxeñería, sobre os traballos que desenvolven as empresas galegas de enxeñería, e contaremos coas testemuñas de representantes dos novos colexiados, dos colexiados con 25 anos de profesión e dos colexiados galardoados coa Medalla ao Mérito Colexial