V Encontros. Celebrar a enxeñería

Cesta

Celebrar a enxeñería

Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos  
Entrega do Premio San Telmo
 
 
     
Varios lugares
Un dos obxectivos más importantes dos Encontros é amosar á cidadanía o traballo dos enxeñeiros de camiños, canais e portos e os distintos campos dende os que o seu traballo mellora a vida da sociedade.
Con esta finalidade organízanse actividades para os mais pequenos, exposicións, conferencias, etc.
 
A Coruña
Este premio foi creado pola Demarcación de Galicia na honra de San Temo, construtor, construtor de pontes en Galicia, para premiar a actuación en Enxeñaría Civil máis representativa de Galicia rematada nos dous anos anteriores.

Nesta ocasión, entrégase o premio outorgado no 2017 á autovía de acceso á Coruña. Treito As Lonzas-Zapateira e V-14 Terceira Rolda Treito III