Cesta

 
Logo Encontros  
 
 
Texto Encontros
 
Boletín de actividades en galego

 
Patrocinan
Logo Audasa
   
Logo Copasa Logo Copasa
   
Logo Dragados Logo Espina y Delfín
   
Logo Prace Logo Prace
   
Logo Puentes Logo Taboada y Ramos
 
Colaboran
Logo Acciona Logo Asisa Logo  Audeca
     
Logo Sabadell
 
     
Logo Extraco
     
Logo Francisco Gómez Logo Galaicontrol  
 
Apoyan      
Logo  Ain Active Logo  Aquatica Logo Civis Logo Civis
       
Logo Eptisa Logo Iceacsa Logo L2 Logo Integra2
       
Logo L2 Logo Ovisa Logo Probisa Logo Iceacsa
       
Logo Iceacsa      
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
Opcións de patrocino e colaboración: Información a través do correo 09frc@ciccp.es ou do teléfono 981248355
Secretaría dos Encontros:
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Praza da Milagrosa, núm. 2, baixo
15008 A Coruña (España). Tel.: 981248355 Fax: 981248645