Cesta

 
Logo Encontros  
 
 
Texto Encontros
 
 
 
 
Patrocinan
   
Logo Audasa
   
Logo Civis
   
Logo Construcciones Leonardo Miguélez Logo Construcciones López Cao
   
Logo Construcciones Ponciano Nieto Logo Construcciones Ponciano Nieto
   
Logo Dragados Logo Espina y Delfín
   
Logo Construcciones López Cao Logo Construcciones López Cao
   
Logo Petrolam
   
Logo Taboada y Ramos
 
 
Colaboran
Logo Iceacsa Logo Iceacsa  
     
 
Apoyan      
  Logo Ovisa  
       
Logo Probisa   Logo Xérmolo  
 
 
Opcións de patrocino e colaboración: Ver aquí
Secretaría dos Encontros:
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Praza da Milagrosa, núm. 2, baixo
15008 A Coruña (España). Tel.: 981248355 Fax: 981248645