Comité de honor

Cesta

Comité de honor

Alberto Núñez Feijóo -  Presidente da Xunta de Galicia

Íñigo Joaquín de la Serna Arnau - Ministro de Fomento

Santiago Villanueva Álvarez - Delegado del Gobierno en Galicia

Abel Caballero Álvarez - Alcalde do Concello de Vigo - Presidente da FEMP

Beatriz Mato Otero - Conselleira de Medioambiente e Ordenación do Territorio

Francisco Conde López - Conselleiro de Economía e Industria

Rosa Quintana Carballo - Conselleira do Mar

Ignacio López-Chaves Castro - Delegado territorial da Xunta en Vigo

Valentín González Formoso - Presidente da Deputación da Coruña

Carmela Silva Rego - Presidenta da Deputación de Pontevedra

Alfredo García Rodríguez - Presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias

Julio E. Abalde Alonso - Reitor da Universidade da Coruña

Juan Viaño Rey - Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Francisco Marín Muñoz - Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Rafael Eimil Apenela - Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia

Francisco Menéndez Iglesias - Director da Axencia Galega de Infraestruturas

Roberto Rodríguez Martínez - Director de Augas de Galicia

Xoan Vázquez Mao - Secretario Xeral do Eixo Atlántico

Enrique César López Veiga - Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo

Ignasi Colominas Ezponda - Director da ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e
Portos da UDC

Xosé Lago García - Secretario de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
Galicia - Norte de Portugal (GNP-AECT)

Juan Antonio Santamera Sánchez - Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Ricardo Babío Arcay - Decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

 

Sebastião Feyo de Azevedo -  Reitor da Universidade do Porto

Antonio Magalhães Cunha -  Reitor da Universidade do Minho

Fontainhas Fernandes -  Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Nuno Sanchez Lacasta - Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, APA

Eduardo de Andrade Gomes - Presidente das Águas do Norte

José Pimenta Machado - Administraç​ão da Região Hidrografica do Norte, AHRN

Orlando Borges - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, ERSAR

Emílio Brogueira Dias - Presidente da  Administração dos Portos do Douro e LeixõesAPDL

Paulo Nunes de Almeida -Presidente da Associação Empresarial de Portugal, AEP

Nuno Botelho -Presidente da Associação Comercial de Porto

Manuel Joaquim Reis Campos -Presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, AICCOPN

Carlos Mineiro Aires -Bastonário da Ordem dos Engenheiros, OE

Paulo Ribeirinho Soares -Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenheria Civil da Ordem dos Engenheiros

Gerardo Saraiva de Menezes -Presidente da Mesa da Assembleia Regional

Fernando Manuel de Almeida Santos -Vice Presidente da Ordem dos Engenheiros

Carlos Loureiro -Vice Presidente da Ordem dos Engenheiros

Joaquim Poças Martins -Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engeheniros