Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia

Cesta

Modalidad: 
Presencial
En exposición pública para envío de sugerencias hasta el día 06/06/2022:
 
Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia