Cesta

Gala da Enxeñería

 
Logo Encontros  
 
 
Texto Encontros
 
     
 
 
Durante a Gala, entréganse as Medallas ao Mérito Colexial de Galicia, recoñecemento a aquelas colexiados que teñan desenvolvido actuacións de incuestionable mérito e que supoñan achegas notables ao prestixio da profesión con carácter público e notorio, teñan prestado servizos destacados ao colectivo de enxeñeiros de camiños, canais e portos ou destacasen con notoriedade nalgún dos ámbitos do exercicio da profesión.
Tamén se entregan as insignias conmemorativas aos colexiados que cumpren 25 anos de profesión e se recibe aos novos colexiados que se incorporan á Demarcación de Galicia.
No transcurso da Gala, proxéctase un vídeo coas actuacións máis destacadas das empresas patrocinadores dos Encontros.